cultuurplatform voor Gilze en Rijen

Geen geld om mee te doen? Het Jeugdfonds Cultuur helpt!

Kunst is goed en leuk om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het ontwikkelt hun creativiteit, concentratievermogen, zelfvertrouwen en vergroot de kansen later goed mee te kunnen doen in de samenleving. Een kind dat danst, zingt, muziek maakt of tekent, is een gelukkig kind.

Helaas is het niet voor alle ouders financieel mogelijk om hun kinderen kunstzinnige lessen te laten volgen. De gemeente Gilze en Rijen werkt daarom samen met het Jeugdfonds Cultuur Brabant. Hierdoor krijgen ook kinderen (4-18 jaar) uit Gilze, Rijen, Molenschot en Hulten, waar thuis geen geld is, de kans om actief deel te nemen aan kunst en cultuur.

 

Een beroep doen op het Jeugdfonds Cultuur Brabant? 

Op het jeugdfonds kan een beroep worden gedaan als u moet rondkomen van maximaal 120% van het minimuminkomen*. Bijvoorbeeld in het geval van een (bijstaands)uitkering of schuldsanering. U kunt maximaal € 450,- per kind per 12 maanden aanvragen. Het aangevraagde bedrag wordt na goedkeuring direct overgemaakt aan de aanbieder van de kunstzinnige lessen.

Elk jaar dient er opnieuw een aanvraag te worden ingediend. Als ouder(s) hoef je dit niet zelf te doen. Daarvoor heeft het Jeugdfonds Cultuur Brabant een lokale relatiebeheerder aangesteld. In Gilze en Rijen is dat Mark Tittulaer van Stichting Cultuurplaats

 

*) 120% van het netto minimuminkomen is voor alleenstaande ouders € 1.387,00 en voor een echtpaar € 1.981,00 (bedragen per 1-1-2023)


Contact

Herken je jezelf in dit verhaal? Neem dan contact op met Mark Tittulaer van Cultuurplaats. Ken je iemand met kinderen die zich in zo'n situatie bevindt? Attendeer die persoon op Jeugdfonds Cultuur Brabant en laat hem/haar contact opnemen met Mark. Stuur voor vragen en/of meer informatie een mailtje naar: mark@cultuurplaats.nu


Let op! Pas nadat de aanvraag door het Jeugdfondd Cultuur Brabant is goedgekeurd, kan je kind worden aangemeld bij de vereniging, school of docent.

De betaling gebeurt rechtstreeks tussen het jeugfonds en de aanbieder van de activiteit. Je hoeft als ouder niets voor  te schieten en is niet de bedoeling dat oude facturen met terugwerkende kracht worden vergoed.

 
Meedoenregelingen Gilze en Rijen

De gemeente Gilze en Rijen vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen. Bekijk voor meer regelingen de folder.

Laad meer ...
Onze partners: