cultuurplatform voor Gilze en Rijen

Mijn verhaal: verhalen vertellen in de klas

De leerling als verteller, creatief met verhalen van toen en nu.
Verhalenverteller Mieke Aalderink maakt van kinderen vertellers

De workshop
De leerlingen maken kennis met de kunst en kunde van het verhalen vertellen. Met een vertelling van een professionele verhalenverteller als start, gaan leerlingen zelf verhalen maken en vertellen.
Leerlingen maken kennis met verschillende verhaalelementen en gaan creatief aan de slag met woorden, fantasie en een flinke dosis lef. Aan het eind van de les vertellen ze hun eigen verhaal

Het begin
De leerlingen luisteren naar een vertelling en ervaren dat verhalen vertellen verrassend, boeiend en erg leuk is. De kinderen ontdekken dat naast woorden en zinnen ook beweging, stemgebruik en mimiek ertoe doen. Mieke Aalderink is een gedreven, zeer ervaren verteller die kind en volwassenen moeiteloos de meest fantastische verhalen laat meebeleven.

In actie
Met behulp van werkbladen of digibord, gaan de leerlingen aan de slag met het maken van een eigen verhaal. Dat kan een verhaal zijn dat ze zelf bedacht hebben, hebben gehoord, gelezen of ervaren.
Er wordt aandacht besteed aan verhaalstructuur, verhaallijn, verhaalelementen als tijd en ruimte. Personages worden uitgewerkt, beschreven en gespeeld. Er wordt gewerkt aan stem, beweging en mimiek. Emoties in het verhaal komen daarbij vanzelfsprekend aan bod.

De uitdaging
De leerlingen lezen (korte verhalen, sprookjes, volksvertellingen, eigentijdse verhalen en gedichten, beoordelen en vergelijken literaire teksten en maken keuzes voor eigen vertellingen)
De leerlingen maken (tekenen, schilderen en beelden fragmenten van hun verhaal uit, maken in niet te veel woorden een adequate tekst van hun ideeën, ze houden de verhaallijn vast).
De leerlingen denken na (gebruiken eigen ervaringen, gevoelens en ideeën, luisteren naar elkaars verhalen, respecteren en waarderen elkaars werk).
De leerlingen gaan op onderzoek (krijgen verhaalinzicht, ontdekken hoe verhaallijnen en verhaalelementen in een verhaal gaan passen, dat een tekst een logische opbouw heeft en dat dat gevolgen heeft voor het begrip van een verhaal)
De leerlingen ontdekken dat een verhaal in woord, beeld, stem én mimiek meerwaarde heeft
en vergroten gaandeweg hun woordenschat en mondelingen taalvaardigheid.

Extra
Voor SBO en instroomgroepen anderstalige leerlingen cq taalklassen is een aangepaste workshop mogelijk. Hierin wordt gewerkt met verhalen in beelden. Er wordt aandacht besteed aan verhaallijn, verhaalstructuur, personages en andere verhaalelementen.

De leerkracht
In de workshop krijgt de leerkracht middelen aangereikt om het werken met verhalen in de klas te professionaliseren. Een klein moment van ‘co-teaching’ waarin de meerwaarde van het werken met verhalen wordt ervaren. Het verhaal als basis voor kunst- en cultuuronderwijs.
Aanbieder
Verhalenverteller
mieke.verhalen@home.nl
Facebook
Instagram
Details
lesvorm: project, workshop
discipline: theater, cultureel erfgoed, literatuur, vakoverstijgend
doelgroep: groep 1, groep 2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8
tijdsduur: nader te bepalen
locatie: In de klas
beschikbaarheid: Op afspraak
 
richtprijs: Afhankelijk van duur workshop €
kostenopmerking: Afhankelijk van duur workshop
Laad meer ...
Onze partners: